HOME | CONSULTEN | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

Apocalyps - openbaring -2012

Bron: centre new dimensions

Met dit bericht willen wij meer helderheid geven over het jaar 2012 omdat ons nog altijd vele vragen hierover bereiken. Uiteraard is er over dit specifieke jaartal al heel veel geschreven en niet alleen in de tijd waarin we nu leven. Er zijn verschillende oude beschavingen die melding maken van het jaar 2012. Zij voorspellen allemaal dat de huidige cyclus van de aarde zal eindigen. Belangrijke voorspellingen komen voort uit het oude Egypte (piramide van Cheops) en de Mayacultuur. De voorspellingen die zijn gemaakt ten tijde van de oude beschavingen dateren van vóór het Vissentijdperk. Men kon blijkbaar wel over de verschillende tijdperken heenkijken maar kennelijk niet verder dan het einde van het Vissentijdperk. Dit geeft aan dat er iets wezenlijks gaat veranderen. Onze persoonlijke spirituele ontwikkeling zal een enorme wending maken waar ieder individu zelf aan dient te werken om ook daadwerkelijk deze stap voorwaart te kunnen maken. Het is dan ook niet alleen de overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk dat zich rond 2012 plaatsvindt, maar tevens is het ook het einde en dus het begin van een nieuw Zonnejaar, de zogeheten 26.000 jarige cyclus.

Zoals gezegd is het grote veranderingsproces op Aarde dus vele malen voorspeld. Volgens diverse overleveringen van natuurvolken zoals onder andere de Hopi (indianen) en de Sioux (indianen)in Noord-Amerika eindigt het huidige tijdperk waarin we leven in 2012 en zal er een zogeheten Nieuw Tijdperk aanbreken. De Mayacultuur (Midden-Amerika) was een beschaving die beschikte over de meest geavanceerde en accurate kalender waar de huidige wetenschap tot nu toe nooit een fout in heeft kunnen constateren. Deze kalender eindigt in 2012. De Maya's beschikten zelfs over 22 kalenders die vele tijdcycli van het Universum en ons Zonnestelsel bestrijken. Sommige kalenders zijn nog niet eens bekend wat ook geldt voor de vele onbekende planeten en Universa. Volgens de Maya kalender eindigde de vorige wereld in 1987 en start de Nieuwe Wereld in 2012. De Mayavoorspellingen vertellen ons ook dat tegen 2012 de wereld over een heel nieuwe technologie zal beschikken en dat wij het concept tijd dat bij de 3e dimensie behoort zullen overstijgen. Dit kan enkel plaatsvinden via het 4e dimensionale plan waarvan de kern in ons hart zetelt. De overgang van de oude naar de Nieuwe Tijd is dus niet mogelijk via het emotionele, mentale en intellectuele veld. Belangrijk is dat we nu verder durven en willen kijken dan dit 3e dimensionale veld.

De aarde draait in 12 maanden rond de Zon, waarbij de dierenriemtekens worden doorlopen. De Zon doorloopt eveneens de dierenriemtekens. Het doorlopen van de 12 dierenriemtekens neemt bij de Zon ongeveer 26.000 jaar in beslag. Deze 26.000 jaar zouden we een Zonnejaar kunnen noemen. Een Zonnemaand duurt dan ongeveer 2160 jaar en vormt voor ons een tijdperk. De Zon doorloopt de dierenriemtekens in omgekeerde richting. Vandaar dat we van het Vissen- naar het Aquariustijdperk gaan, dat wil zeggen tegen de dierenriemtekens in. De overgang van het Vissen- naar het Aquariustijdperk is dus geen plotseling gebeuren maar neemt een aantal jaren in beslag en loopt van 1989 tot en met 2012. Het overgaan van het ene tijdperk naar het andere kenmerkt zich ook door het verhogen van de trilling van de aarde. In een van onze vorige berichten maakten wij hier ook melding van. Inherent zal ons hele DNA stelsel worden aangepast aan de verhoogde trilling van de aarde. De komende ingrijpende en hectische jaren inclusief het jaar 2012 kunnen wij met vertrouwen tegemoet zien, mits wij ook hard aan ons innerlijk werken. Niets, maar dan ook niets krijgen wij voor niets! Beschouw deze tijd dan ook als het verhaal uit de Bijbel waar aan een ark gebouwd werd om de komende zondvloed voor te zijn. Iedereen die niet aan zichzelf wenst te werken en alles op zijn pad buiten zichzelf plaats, zal het de komende jaren niet gemakkelijk hebben. Iedereen heeft zijn eigen ‘ark des verbond' in zich om dit waar te maken waarbij loslaten het sleutelwoord is in deze grote overgangstijd!

Op dit moment bevinden we ons in een tussenfase die voor iedereen voelbaar is en deze wordt ook wel de Apocalyps genoemd. Apocalyps betekent openbaring (Latijn). Apocalypsis (Grieks) betekent blootlegging, openbaren. Hieraan verwant is het woord apokaluptein wat weer is samengesteld uit de woorden ‘apo' (= weg) en ‘kuluptein' (= omhullen, bedekken). Het woord bedekken is verwant aan het woord helen en hullen. Helen, heelwording is dan ook een zaak die wij enkel in onszelf kunnen laten plaatsvinden. Het zogenaamde helen van anderen is daarom enkel ijdelheid en verbonden met het 3e dimensionale plan van bewustzijn. Tracht dan ook niet langer de aandacht te richten op iets wat niet meer van belang is en zijn oorsprong in het verleden heeft. Richt de aandacht enkel nog op de eigen zuivering en kracht!

Alles wat eerst nog verborgen was in het Vissentijdperk komt in het Aquariustijdperk in de openbaarheid en dus aan het Licht. Wij hebben hier allemaal een taak in. Deze overgangstijd hebben wij dan ook nodig om onze eigen problemen en oud karma op te lossen, zowel individueel als collectief. De belofte van de Nieuwe Wereld houdt in dat wij allemaal medescheppers zijn. Wij kunnen allemaal deze Nieuwe Wereld realiseren die gebaseerd is op Liefde, waarheid, vrede en overvloed!
Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be