HOME | CONSULTEN | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

Het Aquariustijdperk

bron: "De Mens in het Aquariustijdperk" van SONIA/ Uitgeverij De Gouden Kroon

Er heerst momenteel een koortsachtige activiteit in de sferen. Deze staat bekend met de bekrachtiging van de aquariusblauwdruk van het leven, die zich van januari 1994 tot en met het voorjaar van 2000 voltrekt. Daarmee is de mens op weg gegaan naar het Aquariustijdperk, dat ongeveer vanaf mei 2000 een feit zal zijn. (ondertussen is dit dus al een feit!!!) Met de intrede van dit tijdperk komt er een nieuwe stroom van evolutie en een nieuwe vorm van bewustwording op gang. Deze roept de mens met extra grote kracht op om de universele waarheid van het leven te zoeken en deze in zichzelf te ontsluiten. De mens zal zich mogen ontwikkelen tot de kosmische mens, de mens die de universele waarheid in zich gevonden heeft en deze leert te gebruiken om er de diepere zin van het leven mee vorm te geven. Vanuit deze waarheid zal de kosmische mens zijn leven anders benaderen en zijn levensvisie volledig bijstellen. Maar bovenal mag hij zijn lijdensweg, waaronder hij een Vissentijdperk lang heeft gezucht, doorbreken!

Het Vissentijdperk (van 0-2000): de weg van bewustwording door lijden

In het Vissentijdperk werd de mens bewust gemaakt door middel van lijden. Zijn bewustwordingsweg was namelijk gebaseerd op de wetten van oorzaak en gevolg, die via het karma de mens opvoedde tot iemand die meer in harmonie leefde met de bedoeling van het leven. Een Vissentijdperk lang was de bewustwordingsweg van de mens volledig gebaseerd op deze wetten, die hem via zijn karma steeds maar weer lijden op zijn weg brachten. Dit geschiedde net zo lang tot hij dit karma leerde overstijgen. Het leven op aarde was in het Vissentijdperk gefundeerd op een zevenvoudig bewustzijn. Met dit zevenvoudig bewustzijn kan de mens de lagere aard van het leven doorleven, wat toen zijn evolutiebestemming was. De Vissentijdperk mens wordt ook wel de aardemens genoemd. Het zevenvoudig bewustzijn houdt in: het grondstoffelijk lichaam, het energetisch lichaam, het emotioneel lichaam, de ziel, het Christus beginsel, de Goddelijke vonk en de hogere geest.

Het Aquariustijdperk (van 2000-4000): De weg van bewustwording door transformatie

In het Aquariustijdperk zal de mens de universele waarheid ontdekken die gelegen is in de Bron van Leven (De Bron van Leven is het centrum in de Schepping waar vanuit al het leven is gegenereerd. Het is het levensgevende punt in de Schepping waaruit alle creatie is ontstaan. De mens staat met de bron van het leven in contact via een innerlijke mystieke verbinding, die hij aantreft in zijn hogere wezen.) in hem, leren ontdekken. In de Bron van Leven gelden de wetten van Eenheid en Liefde, die de wetten van oorzaak en gevolg volledig overstijgen. Op het niveau van de Bron heeft het karma zijn werkzaamheid verloren. Deze wetten van Eenheid en Liefde zijn geļnitieerd door de bekrachtiging van de aquariusblauwdruk. De werkzaamheid van de wetten van oorzaak en gevolg wordt nu heel langzaam maar zeker uit het leven teruggeroepen en de werkzaamheid van karma zal daardoor uitgediend raken. In principe is dit voor de mensheid een enorm blijde zaak, ware het niet dat het directe gevolg van dit scheppingsbesluit is dat het leven in het vroege Aquariustijdperk al zijn karma af zal moeten lossen en dat de mens en het leven gedwongen worden hun karma uit te werken, enkel en alleen omdat de schepping het uit haar wezen duwt.

Bij een ogenblikkelijk genadeloos besluit wordt de mens direct een bijpassende genade geschonken. Hij mag namelijk de diep in zijn wezen gelegen bron van Leven ontsluiten om met behulp van de Eenheid en de Liefde van de Bron de restschuld van zijn karma te neutraliseren. In de aquariusmystiek wordt de mens de weg gewezen hoe hij door transformatie met behulp van de scheppingskracht die in hem is zijn restschuld van karma kan neutraliseren zonder dat hij deze in lijden hoeft om te zetten.


De mens mag op weg naar een hoger levensdoel dat hem een betere, liefdevolle toekomst biedt :

- Zijn bewustzijn wordt volledig ontsloten. Daardoor raakt hij verbonden met alle niveaus van Liefde, alle niveaus van Eenheid, alle niveaus van schepping en scheppingskracht. Hij mag dit alles benutten en werkzaam maken binnen het leven

- Hij mag de diepere spirituele taken van de kosmische mens in hem leren onderscheiden. Vanbinnen uit geleid zal hij dan zijn hogere universele taken op verschillende niveaus aan leren gaan en hij zal dan een universeel instrument voor het leven zijn.

- De Aquarius- of kosmische mens heeft een dertienvoudig bewustzijn: de Witte Roos, de Kristallijnen Diamant, de Witte Lelie, de Ark, de Graal, de Kristallijnen Kroon, de Kristallijnen Lotus, de Witte Zwaan, de Gouden Zon, de Witte Iris, de Dubbele Ster, de Gouden Zon met de Witte Iris en de Vlammende Gouden Zon

bron: "De Mens in het Aquariustijdperk" van SONIA/ Uitgeverij De Gouden Kroon

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be