HOME | CONSULTEN | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

Het Illuminati-chemtrail verband

Bron: Lightwatcher

Er is iets heel vreemds aan de hand in de lucht boven onze hoofden. Het lijkt volstrekt irreëel en wordt categorisch ontkend door alle officiële instanties.

Toch geeft oppervlakkige observatie al reeds aan dat dit mysterieuze fenomeen reëel is, politiek gevoelig ligt en heel, heel omvangrijk is. We hebben het over de voortdurende atmosferische geo-engineering programma's, ook wel chemtrail fenomenen genoemd.

Om de realiteit van het wereldwijde chemtrail sproeien vast te stellen, moeten we twee dingen doen. Ten eerste moeten we tijdelijk ons vooroordeel hierover opzij zetten en vervolgens moeten we zorgvuldig wetenschappelijke methoden toepassen door directe en langdurige observatie van het fenomeen. Door deze twee eenvoudige methoden te gebruiken, wordt het duidelijk dat er iets zeer vreemds aan de hand is. Observatie toont aan dat eskaders witte, ongemarkeerde tankervliegtuigen kriskras door onze lucht vliegen, buiten de normale vliegroutes, die duidelijk een of andere substantie in de lucht sproeien die dan een kunstmatig wolkendek creëren. Dit gebeurt nu, terwijl ik dit verhaal schrijf.

Dit onwaarschijnlijke scenario vindt dagelijks plaats boven de meeste landen op aarde, ondanks constante ontkenning van officiële zijde. Ons bewijs door observatie staat in direct contrast met de officiële positie van de regering van de VS, de luchtmacht, EPA (milieuzaken), NASA, meteorologische en atmosferische instellingen.

De meeste mensen die deze ongewone atmosferische activiteit gadeslaan, negeren het. Immers, als er iets verdachts aan de hand was, zouden de autoriteiten gewaarschuwd worden. Het zou op het nieuws verschijnen en prompt gestopt worden, nietwaar? Ons bewijs door observatie wijst anders uit.

De realiteit van atmosferische geo-engineering doet onze geloofssystemen op hun grondvesten schudden. Een wereldwijd geo-engineering project van deze omvang zou de grootste en kostbaarste onderneming zijn ooit opgezet in de geschiedenis van de mensheid. Het zou de bouw van de Chinese Muur, de Egyptische piramiden en al de andere wonderen gewrocht door de mens op deze wereld in de schaduw stellen.

Dit geo-engineering programma zou de medewerking moeten hebben van talloze naties (waarvan velen elkaars vijanden zijn), vele eskaders gespecialiseerde vliegtuigen vergen die constant in de lucht gehouden moeten worden en de immense financiële steun en de gecombineerde inspanning van talloze bedrijven hebben om de noodzakelijke faciliteiten, gereedschappen, chemicaliën en de kerosine te leveren. Dit niveau van samenwerking is nog nooit voorgekomen.

Bij dit onwaarschijnlijke scenario komt nog dat het hele project geheim moet blijven en zo uitgevoerd wordt dat de gewone mens er geen erg in heeft. Als we al deze vreemde mogelijkheden bekijken, lijken ze volkomen ónmogelijk. Het hele idee klinkt irrationeel. Het is dan ook geen wonder dat heel weinig mensen het bestaan van de chemtrail programma's onderkennen. Toch kunnen we elke dag omhoog kijken, de vliegtuigen zien en de creatie van een kunstmatig wolkendek gadeslaan. Als we ons kunnen indenken dat er mogelijkerwijs een wereldwijde atmosferische modificatie wordt uitgevoerd, moeten we onszelf afvragen: waarom en wie doet dit? Officieel bestaat wereldwijde atmosferische geo-engineering niet. Maar als het klaarblijkelijk wel gebeurt, waarom dan en wat is het doel van deze mysterieuze luchtoperaties?

10 van de meest waarschijnlijke theorieën over chemtrails

1. Om het broeikas effect te verminderen, het snelle afbreken van de ecosystemen door ozongaten te dichten en aards leven te beschermen tegen infrarode, ultraviolette en kosmische straling vanuit de ruimte.

2. Om het weer op de wereld te modificeren en de broeikaseffecten tegen te gaan, daarbij gebruikmakend van synthetisch wolken-maken om neerslag te regelen.

3. Voor defensiedoeleinden: zich verbergen voor lucht en satellietobservatie, om nieuwe militaire communicatiesystemen te vergemakkelijken, om zich te verdedigen tegen binnenkomende ICBM's, (gecombineerd met ELF- en EMP-golven), om militaire 3D- imaging systemen te verbeteren.

4. Voor massa-inentingen of genetisch manipuleren zonder medeweten van de bevolking.

5. Als voertuig voor mind control.

6. Voor het steriliseren in samenwerking met HAARP van gebieden die vergiftigd zijn met biogiffen en giftige schimmels.

7. Om de VS af te schermen van de ELF/Scalar weerbeheersingstransmissies vanuit Rusland en China.

8. Om elektromagnetische mind contol technologieën mogelijk te maken om de mensheid fysiek, mentaal en spiritueel te onderwerpen en te controleren.

9. Als voertuig om de wereldbevolking terug te brengen tot een voor de Nieuwe Wereld Orde aanvaardbaar niveau.

10. Als combinatie van het hierboven genoemde, aangezien deze technische toepassingen voor meerdere doelen te gebruiken zijn.

Elk van deze mogelijkheden is onderbouwd met solide bewijs, zoals beschreven in de archieven van de Chemtrail Hall of Shame of op de website Barium Blues . Dit werpt enig licht op de vraag “waarom?”.

De tweede vraag is: “wie?”. Wie op deze wereld heeft genoeg hersenen, macht, technologie en rijkdom om deze enorme wereldwijde inspanning te coördineren? Er bestaat slechts één groep die aan deze criteria voldoet: de Nieuwe Wereld Orde, gecontroleerd door de Illuminati.

De door de Illuminati gecontroleerde Nieuwe Wereld Orde

Deze geheimzinnige groep heeft al de benodigde attributen. Zij hebben de controle over vele van onze planetaire hulpbronnen: financiën, productie, luchtvaart, mijnen, chemicaliën, etc. Zij domineren het militair-industriële complex door bedrijven als Bechtel en de Carlyle Groep. Zij hebben meer dan 50% van alle wereldwijde media in bezit. Zij heeft de middelen, de motieven en de methoden.

De Illuminati hebben de regeringen van de VS, Engeland en Israël ferm onder controle. Deze organisatie opereert volkomen in het geheim, evenals de chemtrailprogramma's. De Illuminati elite werkt via organisaties als: the Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, de Wereldbank en de VN. Al met al zijn de Illuminati beslist onze hoofdverdachte.

Maar waar is het bewijs dat de Illuminati deze chemtrail programma's orchestreren? Zij hebben zeker de macht, rijke connecties, criminaliteit en het motief. Maar dat is nog geen bewijs. Er is zeer interessant bewijs dat ik kort geleden ontdekte dat de medeplichtigheid van de Illuminati aantoont in de chemtrail programma's. In het prestigieuze onderzoek over geo-engineering 'Policy Implications of Greenhouse Warming: Mitigation, Adaptation, and the Science Base - Panel on Policy Implications of Greenhouse Warming', in opdracht van het Amerikaanse Congres, zijn de medewerkers en de instanties die zij vertegenwoordigen allen met name genoemd. Het ging om: senior onderzoekers, stafwetenschappers, theoretici, atmosferische wetenschappers, hoofden van ministeries en directeuren van vele belangrijke instituten, zoals senatoren, Congresleden, het Smithsonian Instituut, Harvard, General Motors, Cambridge, MIT, Yale, World Resources Institute, National Center for Atmospheric Research, de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Oxford, Brookings Institution, Columbia Universiteit, Oak Ridge National Laboratorium, Carnegie-Mellon Universiteit, Princeton Universiteit, Brown Universiteit, Lawrence Livermore Laboratorium en nog vele anderen.

Dit kolossale onderzoek doet denken aan de omvang, kosten en geheimhouding van het Manhattan Project. Dit zijn allen experts en beroemdheden in hun vakgebied.

Een goed voorbeeld is de onlangs overleden Edward Teller, bekend als de vader van de ‘H-bom'. Het geniale brein van Teller kwam ook op het idee van atmosferische geo-engineering om het broeikaseffect tegen te gaan door aluminium te sproeien in de bovenste luchtlagen om het zonlicht te reflecteren. Teller heeft artikelen over dit onderwerp geschreven die op internet staan. Hij was ook een frequent bezoeker van Illuminati bacchanalen in de Bohemian Grove, evenals George Bush I en II, William Casey, Henry Kissinger en vele andere prominente leden van de Illuminati elite.

Wanneer we de namen van de panelleden van dit onderzoek vergelijken met de ledenlijsten van organisaties als de Bilderberg Groep, de Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie en de National Security Council, dan zien we dat vele namen dezelfde zijn. Dezelfde personen en instituten die begonnen zijn met atmosferische geo-engineering zijn terug te vinden in de ledenlijsten van organisaties die gecontroleerd worden door de Nieuwe Wereld Orde van de Illuminati.

Bron: Lightwatcher ( http://www.lightwatcher.com/chemtrails/chemtrail_illuminati.html ) engels

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be