HOME | CONSULTEN | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

Het jaar 2012 volgens de Maya's

Bron: ArjunA ©

Er zijn boeken over geschreven van vele pagina's lang, en we hebben niet de pretentie om dat te verbeteren met enkele A4 velletjes. We bieden jullie slechts een oefening in kijken vanuit een hoger perspectief.
De Maya beschaving in Centraal Amerika was en is de meest geavanceerde m.b.t. de tijdwetenschap. Hun hoofdkalender, de befaamde Tzolk'in, is de meest accurate van deze planeet.

De Maya kalender beschrijft het laatste bedrijf van een Kosmisch Drama; de zogeheten Grote Telling die 26.000 jaar geleden begon. De laatste akte kwam op gang in 3113 v. Chr. en zal naar verwachting eindigen in het jaar 2012 van de Aardse telling. Er is nog nooit een fout opgetreden in de 13 Tonen en 20 Zegels van de Tzolk'in. De Maya, wat in het Sanskriet "illusie" betekent, hebben zelfs 22 kalenders in totaal die vele tijdcycli van het Universum en het Zonnestelsel bestrijken.

Volgens de Maya kalender eindigde de vijfde wereld in 1987, het jaartal waarin 'toevallig' de Harmonische Convergentie van start ging, waarbij heel de mensheid karmische dispensatie werd verleend door het Hemelse Genootschap. De zesde wereld start in 2012. Dus op dit moment zitten we eigenlijk in een bewustzijnsfase die tussen de dimensies heen en weer wordt geslingerd.

Deze tijd wordt de 'Apocalyps' of openbaring genoemd. In deze tussentijd is het ook nodig dat we alles loslaten wat we in de Vijfde Klas niet meer nodig hebben; al onze verouderde, niet meer dienende gedachten en gedragspatronen, al onze beperkte zintuiglijke waarnemingen omtrent de Droom die we het Leven noemen.

Ongeveer 26.000 jaar terug startte dus de eerste akte van het Kosmische Drama dat onder de titel "De Grote Telling" bekendheid verwierf. De eerste akte werd door een vrouwelijke energie gedomineerd die Vuur als element meedroeg. De tweede akte werd opgevoerd in een mannelijke energie met Aarde als element. De derde akte werd ten tonele gevoerd als het element Lucht met een enorme Yin energie, en het vierde bedrijf is vervolgens weer mannelijk gedomineerd met het element Water als Richter.

Het vijfde bedrijf (ArjunA noemt dit badinerend de Vijfde Klas) zal een samensmelting op de planken brengen van mannelijke en vrouwelijke energieën, opdat de mensheid eindelijk voorbij de polariteiten mag groeien.

Na de Harmonische Concordantie, een periode van twee weken die omsloten was door de maansverduistering op 8/9 november en de zonsverduistering op 23 november 2003, en de passage van Venus op 7/8 juni afgelopen zomer zijn we over de drempel van die Vijfde Klas gegaan… alleen ons Collectief Bewustzijn kan of wil het nog niet aanvaarden. Het is blijkbaar nog moeilijk om te denken, te spreken en te leven als Medescheppers binnen dit Universum. De 6e akte is volgens de Maya's nog onbeschreven. Dat betekent dat wij als medescheppers of regisseurs, de nieuwe wereld en de nieuwe beschaving die we wensen kunnen vormgeven.

Er zijn al heel wat gechannelde berichten die bevestigen wat de Maya kalender lang geleden In haar stenen cirkel optekende:

 • De mensheid zal over een technologie beschikken die verdergaat dan hetgeen we nu kennen, maar die tegelijkertijd teruggaat tot voorbij de grijze sluiers van onze geschiedenis.
 • De mensheid zal het concept tijd en geld (NESARA) overstijgen.
 • De Aarde en het zonnestelsel zullen galactisch gesynchroniseerd worden met de rest van het Universum.
 • Ons DNA/RNA wordt naar het oorspronkelijke niveau getransformeerd. Iedereen op deze Aarde muteert, sommige bewuster dan anderen, maar iedereen ondergaat het.


De Maya kalender heeft veel verwantschap met de I Ching en het Egyptische Dodenboek, en met voorspellingen van de Pueblo Indianen van Noord Amerika en de Zulu's in Afrika…
Alle culturen door meerdere tijdvakken van de menselijk historie heen verwachten dat in 2012 ons zonnestelsel weer gesynchroniseerd zal worden met het plan van onze Melkweg.

Dan vallen er meerdere Grote en Kleine Cycli samen. Onze solaire cyclus heeft 26.000 jaar geduurd. Opmerkelijk is dat dit aantal jaren overeenstemt met de omloop van Niburu! Er staat ook geschreven dat nog twee Galaxies tegelijkertijd gesynchroniseerd worden; 2012 blijkt dan echt een galactische afstemming te manifesteren!

Dat verklaart in feite waarom de Spirituele Hiërarchie en het Hemelse Genootschap zo veel blijken van haast geven. De voorspelde rampscenario's zijn, dank zijn het verhogen van het Collectieve Bewustzijn, uitgebleven, en wat wij thans ervaren is, hoe afschuwelijk ook, niet meer dan een Grote Schoonmaak. Er is niet veel tijd meer, de mensheid leeft op wat wij 'geleende tijd' noemen.

Dat wat wij 'tijd' noemen is aan het versnellen. De Schumann Resonantie wordt ook wel de hartslag van de aarde genoemd. Het leger gebruikte deze SR als een erg accurate referentie. Die Resonantie is sinds de Harmonische Convergentie in '87 enorm versneld. Duizenden jaren is dat Trillingsgetal op 3,5 MHz blijven steken, maar op 21 april 1963 werd dat ineens 7,5 MHz. En op 21 april is dat zelfs verdubbeld naar 15 MHz. Je hoeft dit niet te begrijpen of te onthouden, het enige dat telt is het feit dat een constante van 13.0 MHz genoeg is om de vierde dimensie in te gaan! Sinds 1980, echter, neemt deze resonantie langzaam toe. Op dit moment zit hij al aan 12 cyclussen per seconde. Dit betekent dat de dagen nu nog maar 16 uur duren, in plaats van 24 uur.
De Maya kalender wordt ook wel omschreven als een voorspelling van het Einde der Tijden.

Het is een menselijk fenomeen om dan meteen negatieve angstgedachten te genereren en daarmee rampspoed over zich uit te roepen. Deze zogenaamde 'Eindtijd' is letterlijk op te vatten: de vierde dimensie bevat het begrip Tijd, en daar evolueert de Aarde en met haar de mensheid aan voorbij!

Het einde der tijden betekent niet dat de aarde ontploft en in een zwart gat verdwijnt, maar dat de lange cyclus van 26.000 jaar wordt afgerond en dat op een hoger niveau een volgende cyclus van gestart gaat. Deze transformatie echter wordt, zoals zo vaak bij een grote evolutiesprong, voorafgegaan door een periode van zuivering. Het is als de noodzakelijke metamorfose van de rups die als vlinder zijn vleugels weer opeist. De bijbel noemt deze turbulente periode bloemrijk 'de barensweeën'. En al even beeldend wordt ons door de bijbel verteld dat hierop volgend een beperkte periode aanbreekt van duizend jaar waarin 'de satan' is geketend; dus 'heel veel' jaren van vrede.

Tijdens de Apocalyps of de tussentijd zullen veel mensen door enorme persoonlijke veranderingen gaan. Er zullen veel en gevarieerde veranderingen zijn. Het is allemaal een deel van hetgeen waarvoor we hier naartoe zijn gekomen om te leren en te ervaren. Denk daarbij aan relaties die eindigen, verhuizingen, van job veranderen of stoppen met werken, verandering in denken, spreken en handelen.

Gedachtevormen zijn erg belangrijk en hebben veel invloed op je dagelijkse leven. We creëren onze realiteit met onze gedachtevormen. Als we altijd negatief denken, dan trekken we dat ook aan. Als we positief denken, dan zullen we ook positieve mensen en gebeurtenissen aantrekken in ons leven. Wees je bewust van je gedachten en verwijder elke onnodig negatief/oordelende gedachtevorm.

De mensheid heeft in de talloze incarnaties de gelegenheid gekregen (of die kans ook is benut is maar de vraag) om weer een te zijn met zijn diverse alter ego's.

We hernieuwen op Aarde achtereenvolgens de verbinding met onze Goddelijke Complement, Zielemaat, Goddelijke Expressie, Tweeling Maatjes (144). Dan stemmen we ons geleidelijk aan weer af op onze (12) Tweeling Zielen, en verbinden we ons tenslotte weer met de (7) Tweeling Vlammen. De laatste fase, eenwording met onze Tweeling Straal is niet mogelijk zolang we in een stoffelijk lichaam existeren.

Net zoals de rups die in het duister van zijn cocon is getransformeerd en als vlinder het licht weer kan zien, zo vergaat het ook de mens die transformeert tot menselijke engel, of de oorspronkelijke GodMens: Adam Kadmon. Je kunt je voorstellen dat zo'n metamorfose ongelooflijke impact heeft op je fysieke, emotionele, mentale en spirituele energievelden.

De heren medici worden nu met een voortdurende stroom fysieke klachten geconfronteerd, die niet te diagnosticeren is. Dat geldt evenzeer voor de emotionele ongemakken waar de mensheid mee kampt, en uiteraard voor de mentale processen die daarmee gepaard gaan.
Lieve mensen, laat je door niemand iets wijsmaken, en blijf ook kritisch ten opzichte van mij.

 • Hoe vreemd de klachten ook mogen zijn, je bent NIET ziek!
 • Hoe idioot je emoties ook mogen lijken, je bent NIET gek aan het worden.
 • Hoe vreemd je eigen gedachten je ook voorkomen, je bent niet anders dan je omgeving.


Wellicht ter geruststelling er is al enige jaren aandacht voor afwijkende fysieke, emotionele, mentale en spirituele ervaringen. We kennen inmiddels naast alle Shaumbra symptomen, ook fysieke effecten van ons transformatieproces als:

 • Migraine, hoofdpijnen en langdurige vermoeidheid.
 • Elektrische gewaarwordingen in de ledematen en in de ruggengraat.
 • Spierkrampen, zenuwpijnen of interne brandhaarden
 • Griepsymptomen, onverklaarbare longontstekingen en andere fantoomervaringen
  Intense dromen die soms nog uitkomen ook.
 • Gevoeliger, droge jeukende huid…


De nieuwe frequenties waar we mee te maken krijgen door onze reis in de Fotonengordel maakt ons sensitiever voor niet direct waarneembare energie. De zogenaamde ADHD kinderen zijn hier een goed voorbeeld van. Ze ZIJN niet hyper of agressief; ze gedragen zich zo, omdat de buitenwereld hun dat spiegelt!

2012. Volgens de oude Egyptenaren komt er in 2012 een grote vloed die de aarde opnieuw vrij zal maken van alle leven dat zich niet tegen de ramp beschermt. Deze vloed zal ontstaan door een kanteling van de aardpolen. Noord-Amerika wordt dan bedekt met ijs en zal de nieuwe Noordpool worden. Alles wordt overspoeld en de mensheid wordt evolutionair duizenden jaren terug in de tijd geworpen.

De moderne astrologie is ver gevorderd. We hebben telescopen waarmee we sterrenclusters met een grote resolutie kunnen bekijken. Toch hadden de Egyptenaren 5.000 jaar geleden een veel grotere kennis. Een van de meest complexe berekeningen die de astrologie kent is het berekenen van de doorlooptijd van de dierenriem, precessie geheten. De hele cirkel, het Alfa en Omega van de Zodiak wordt doorlopen in ongeveer 26.000 jaar. Die cyclus noemt met de precessie. In principe beschrijft de dierenriem de draaiing van de planeet ten opzichte van andere planeten. Tijdens ieder van de verschuivingen in de dierenriem staat een sterrenbeeld het meest helder aan de hemel. Nu zijn de sterren van Orion heel duidelijk zichtbaar aan de hemel.

De vorige keer dat Orion het meest helder aan de hemel stond was voor en tijdens het vorige cataclysme, bijna 13.000 jaar geleden. De piramides zijn getuige van een grote kennis van zowel wiskunde, sterrenkunde als wetenschap en dit mag dus niet als verwaarloosbaar worden beschouwd.

De andere zijde van die theorie is dat Vloedgolven, of zoals in het Kerstweekend de verwoestende Tsunami ook vele verloren energieën boven water laten komen. Het hogere menselijk bewustzijn dat met Lemurië en Atlantis onder de golven is verdwenen, kan met dit soort zeebevingen weer vrijkomen. Die energieën kan de mensheid goed benutten in deze tijden van gigantische veranderingen.

Er staat geschreven dat in deze laatste 'homerun', de tijd tussen ons beperkte 3D bestaan en de glorieuze ontvangst van de mensheid door hun Galactische broeders in de Vijfde Klas, er onvoorstelbare veranderingen zullen plaatsvinden. Globale omvormingen, vernietiging van het milieu, sociale chaos, oorlog en voortdurende klimatologische veranderingen… De mensheid wil nog niet luisteren en volhardt in haar hebzucht, verdeel en heers technieken, corruptie en milieuverontreinigingen.

Wisten jullie dat Aids is uitgevonden omdat, wanneer er 11 miljard mensen op deze Aardbol wonen, er niet voldoende zuurstof is voor iedereen? Je hoeft dit niet te geloven, maar als je op Google de naam "Dr. Strecker" en het woord "Aids" intypt krijg je 4.380 hits…

2012. Volgens Peter Toonen auteur van het boek "Wat wisten de Maya's?" Peter schreef begin dit jaar in tijdschrift Frontier het volgende over de einddatum van de Tzolk'in: "In 2012 staan onze Aarde en onze zon op één lijn met elkaar in het hart van de melkweg, dus met Hunab K´u, de Bron [...]. Technisch kun je dan een soort nultoestand krijgen in de draaiingen van de elektromagnetische velden van ons zonnestelsel. Volgens de overleveringen van de Hopi indianen duurt dit drie dagen; drie dagen van leegte en duisternis. Daarna kunnen de magnetische polen omkeren. Wie zal het zeggen?"

2012. Volgens Tony Wicks. De Aarde bezit een eigen bewustzijn, het is een levend wezen. Het plan van de Schepper, dat we allen bewust of onbewust volgen, verlangt van de Aarde en van de werkelijkheid die we als de 3 e Dimensie kennen, over te gaan naar de 4 e Dimensie (een tussenliggend of tijdelijk bestaan) om vervolgens naar de 5 e Dimensie op te stijgen. Lang werd verondersteld dat dit rond 2012 zou plaatsvinden of eerder.

De mensheid en al het andere leven moesten gereed zijn om te ascenderen, of zijn trilling verhogen om met de planeet mee te gaan. De meeste mensen hebben geen tijd meer om door afzonderlijke en individuele ascensie processen te gaan die nog eens 200 tot 390 jaren zou kunnen duren. Zij bevinden zich in hun laatste incarnatie en moeten ascenderen om de volgende schepping op Aarde en op het gehele universum te vestigen. Dit betekent dat ze deze lichamen houden en deze geleidelijk terugbrengen naar een leeftijd van ongeveer 30 jaren*.

Degenen die niet gereed zijn zullen opnieuw in de 3 e Dimensie op een andere planeet incarneren. Zij kunnen niet naar de hogere dimensionale Aarde terugkeren. Het 'contract' van sommige mensen is afgelopen en zij zullen, wanneer zij dat wensen, naar hun oude sterrenstelsels terugkeren en kunnen zelfs naar een hogere dan de 5 e Dimensie ascenderen.

2012.
Volgens ArjunA gaat het erom welk scenario wij als medescheppers wensen te creëren. Wat je gelooft is waar, maar WAT zou je willen geloven? Wanneer je gelooft in het rampscenario en een herhaling van de Grote Zondvloed, begin dan vast een Ark te bouwen.

Wanneer je gelooft dat je, met behoud van je fysieke voertuig, eindelijk de Hemel op Aarde mag scheppen, haal dan je vleugels en je aureool weer uit de bezemkast!

Wij vouwen intussen onze vleugels in Licht & Liefde om je schouders,

ArjunA ©

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be