HOME | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

 


De 7 (Licht)Lichamen

Bron: Wikipedia + WWW

De aura vertoont verschillende kleuren en structuren die samenhangen met een persoon zijn fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Op deze manier hangt het ook samen met iemands uitstraling. De meest besproken niveaus strekken zich uit tot ingeveer 1 meter van het lichaam in een ei-vorm.

Alle gebeurtenissen in het leven en alle reacties daarop, zouden zichtbaar en voelbaar zijn in de aura. De aura is onder te verdelen in zeven verschillende lagen, ook wel (licht)lichamen genoemd.

De 7 Lichamen opgesomd:

Klik op de omschrijving voor bijkomende informatie.

 • Het eerste lichaam is het etherisch lichaam.
 • Het tweede lichaam is het emotionele lichaam.
 • Het derde lichaam is het mentale lichaam.
 • Het vierde lichaam is het astrale lichaam.
 • Het vijfde lichaam is het etherisch-causale lichaam.
 • Het zesde lichaam is het universele liefdeslichaam.
 • Het zevende lichaam is het causale lichaam genoemd.


 • 1ste - Het etherisch lichaam

  is de eerste laag van de aura.

  De laag die het etherisch lichaam beslaat is ongeveer een halve tot vier, vijf centimeter in dikte. Het etherisch lichaam is de blauwdruk van ons fysieke lichaam en vormt de link tussen het materieel lichaam en het astraal lichaam. Evenals het materieel en astraal lichaam zal dit lichaam vergaan na de dood. Na het materieel lichaam heeft het etherisch lichaam de grootste dichtheid, het lichaam met de laagste vibratie frequentie. Het zou zelfs een klein gewicht hebben, rond de 7 gram. De laag is wit/grijs tot blauw van kleur.

  Het etherisch lichaam ligt als het ware direct op de huid, en zou zorgen voor de energieverdeling in de chakra's. Het neemt "aarde energie" op via het eerste chakra. In het etherisch lichaam openbaren ziektes zich het eerste. Er kunnen uithollingen of gaten ontstaan als de energie niet goed door de chakra’s stroomt. Het etherisch lichaam en het fysieke lichaam zijn nauw verbonden, zodat veranderingen in energie onmiddellijk waarneembaar zijn. Dit lichaam is erg bevattelijk voor negatieve energie. Negativiteit zal zich er onmiddellijk uiten, waardoor er dus eerder gaten kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen ziekte en ongemakken toeslaan. Het etherisch lichaam is ook verantwoordelijk voor de doorgifte van energie naar de andere lagen in de aura. Het is dus belangrijk dat dit lichaam gezond is.

  Magnetiseurs werken op dit niveau van het energieveld. Deze mensen maken strijkende bewegingen vlak over het lichaam om blokkades in het etherisch lichaam op te heffen en af te voeren.


  2de - Het emotionele lichaam

  is de tweede laag van de aura.

  Het emotionele lichaam sluit nauw aan op het etherisch lichaam. In deze laag zijn de gemoedstoestanden en emoties zichbaar in kleur en helderheid. De laag die het emotionele lichaam beslaat is waarneembaar vanaf ongeveer twee tot zeven centimeter van het fysieke lichaam.


  3de - Het mentale lichaam

  is de derde laag van de aura.

  Het mentale lichaam omringt het vorige emotionele lichaam. Alles wat er aan "gedachtekracht" en ideeën in de mens opkomt, is te vinden in dit lichaam. Het mentale lichaam is als het ware de "drager" van het menselijke denken. Het weerspiegelt de manier waarop de mens met zijn gedachten omgaat. Deze laag zou zich op ongeveer 7 tot 20 centimeter van ons fysieke lichaam bevinden.


  4de - Het astrale lichaam

  (ook wel geestlichaam genoemd) is de vierde laag van de aura.

  Het astrale lichaam wordt in de parapsychologie gedefinieerd als een fijnstoffelijk lichaam met een fysiek verwaarloosbaar gewicht. De dikte van het astrale lichaam zou afhankelijk zijn van de mate waarin de eigenaar spiritueel ontwikkeld is. Een grotere spirituele ontwikkeling vertaalt zich in een grotere uitstrekking van het astrale lichaam buiten het fysieke lichaam. Dat kan variëren van twintig tot vijfenveertig centimeter. In dit vierde lichaam ontstaan onderlinge verbindingen met mensen.

  De parapsychologie onderscheidt enzerzijds het astraallichaam en anderzijds het etherisch dubbel. Auteurs die dit onderscheid niet maken, gebruiken vaak de term astraallichaam voor beide. Het principieel onderscheid tussen beide zgn. voertuigen is dat het astraallichaam niet uit fysieke materie bestaat en dus geen gewicht heeft, terwijl het etherisch dubbel uit zgn. subtiele materie bestaat en een zeer klein doch reeds gemeten gewicht heeft.

  Tijdens uittredingen zou je met je astraallichaam reizen. Het astraallichaam zou vaak automatisch de vorm aan van het aardse lichaam aannemen en van een fijnstoffelijke substantie zijn. Het wordt wel beschreven als (semi-) transparant, (semi-) transparant zilvergrijs, zilver, grijs, blauw, goud.


  5de - Het etherisch-causale lichaam

  is de vijfde laag van de aura.

  Het etherisch-causale lichaam vormt de zogenaamde blauwdruk voor het eerder genoemde etherisch lichaam. Deze blauwdruk is de meest ideale vorm die het etherisch lichaam kan aannemen. Het vijfde lichaam reikt meestal van ongeveer vijfenveertig centimeter tot vijfenzestig centimeter van het fysieke lichaam.


  6de - Het universele liefdeslichaam

  is de zesde laag van de aura.

  Dit is het emotionele niveau van het spirituele gebied van de mens; hier worden de eventuele spirituele hoogtepunten ervaren. Door middel van dit lichaam voelt men zich verbonden met God en de universele liefde. Het voelen van onvoorwaardelijke liefde hoort ook bij deze laag. De laag bevindt zich op ongeveer vijfenzestig centimeter tot vijfentachtig centimeter van het fysieke lichaam.


  7de - Het causale lichaam

  is de zevende laag van de aura.

  Dit lichaam wordt ook wel het ketherisch-causale lichaam genoemd; dit om het te onderscheiden van het etherisch-causale lichaam. Het causale lichaam vormt de mentale niveau van het spirituele gebied. Het vormt het hoogste spirituele niveau in de aura. Het staat voor directe verbintenis met God en bevat het levensplan van de eigenaar.

   

  Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be