HOME | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

Gedachten begrijpen

Bron: Onbekend

Als wij eens wisten, wat onze gedachten zoal met ons kunnen doen, zouden wij daar perplex van staan. Onze gedachten zijn Zó sterk dat wij onszelf daarmee kunnen helen, maar ook ziek mee kunnen maken. Zó sterk zijn onze gedachten.

Een "Speciale Krachtstroom" is vanuit de Kosmos op aarde om ons te helpen. Miljoenen mensen weten al dat deze kracht in onszelf aanwezig is. We zóchten steeds buiten onszelf en wij weten nu, dat wij dit niet meer hoeven te doen.

Spiritualiteit en Geestelijke groei is hetzelfde, het betekent gelóven en wéten. Dit heeft niets met religie of een geloof te maken. Het is gewoon wéten dat voor alles een reden is en Weten en Geloven dat er méér is tussen hemel en aarde. Als we dit kunnen accepteren weten we dat we een afsplitsing zijn van de Kosmos. Dat we ook verbonden zijn met de Kosmos, maar dat wij hier op aarde zijn, om onze levenslessen ( karma) te leren en ons hele leven is een grote leerschool.

Als mens, zijn wij óóit volmaakt geweest. Onze gedachten waren toen puur en wij waren toen ook héél gelukkig. Later, door onze vrije wil, zijn er fouten bij ons opgetreden en daar zijn we nu nóg steeds verantwoordelijk voor. Deze fouten, zijn negatieve daden en gedachten vanuit ons verleden. Deze fouten zijn nóg steeds opgeslagen en gecodeerd in ons onderbewustzijn. Iedereen heeft ook zijn eigen D.N.A. /Blauwdruk gekregen. Ons onderbewustzijn móet nú schoongemaakt worden en dit kunnen wij doen met deze speciale Krachtstroom en Reiki. Dan kunnen wij onze levenslessen (Karma) beter leren herkennen en begrijpen en de waarheid in onszelf terugvinden. Als we eenmaal die lessen geleerd hebben, laten deze los uit ons onderbewustzijn. Zo gaan wij weer terug naar een gelukkig leven.

Waarom hebben wij deze levenslessen (fouten) niet eerder herkent in onszelf. Omdat, wij daar nog niet klaar voor waren. Nú, door die Speciale Kracht in ons zelf, krijgen wij meer innerlijke kracht en wijsheid, om alles beter te begrijpen. Misschien begrijpen wij nu óók beter, waarom wij zó makkelijk fouten in een ander kunnen of willen zien. Omdat het onze eigen fouten vaak zijn en nog niet herkent kunnen worden, áls onze eigen fouten.

Zo zien wij, dat ons onderbewustzijn héél precies werkt, deze weet exact wat wij nog moeten leren. Wij hebben onze eigen fouten ver weggestopt. Nu gaan wij het verschil weten en voelen, het dringt langzaam tot ons door. Deze Kracht helpt ons te herinneren wat wij zoeken en wij zijn toch bijna allemaal zoekende. Deze levensfouten die wij bijna allemaal hebben, blijf die niet ontkénnen of négeren. Deze fouten komen steeds terug, tótdat wij deze herkent hebben.

Als wij téveel in ons hoofd (dénken) blijven zitten, worden wij áfgesloten in onze kruin chakra. Dan blijft het alléén maar bij dénken, maar wij moeten achter onze eigen waarheid zien te komen. We moeten beter naar ons innerlijke luisteren,dan kunnen wij ook beter bij onze eigen gevoelens komen. Als onze levensenergie niet dóór onze kruin chakra kan stromen, ontstaan er problemen. Veel mensen blijven in hun denken zitten, omdat deze mensen zich niet bezig willen houden, met hun evolutie. Zij willen ook niets onderzoeken, zo blijven zij stilstaan en groeien niet mee. Deze mensen zijn zwart/ wit denkers of egocentrische mensen en zij willen niet openstaan voor nieuwe informaties.

Onze gedachten kunnen ook vol zitten met 'negatieve' emoties, angsten, verdriet, alles wat wij voelen of denken slaan wij óók op in ons onderbewustzijn. Dan sluiten wij ons af en kan deze mooie levensenergie niet doorstromen. Alleen wij zelf kunnen deze negatieve gedachten patronen veranderen. Het is zó belangrijk, dat wij oude gedachtepatronen bijstellen of helemaal loslaten. Ons leven bestaat uit iets leren en dan die emotionele problemen hiervan steeds weer loslaten. Dit geld voor een baan of verslavingen of een persoon, laat die emotionele problemen los, dit kan in gedachten of echt, dit beslis jezelf. Dus wij gaan steeds iets aan en laten dan de emotionele problemen daarvan ook weer steeds ervan los.

Denk nu niet door telkens mensen of banen los te laten, dat dan onze problemen over zijn. Nee dit betekent dat wij niet naar ons zelf dúrven te kijken, waar de eigenlijke schuld ligt. Wijzelf moeten gaan veranderen, niet die baan of persoon. Wij blijven een ander of iets anders de schuld geven van onze eigen problemen. Dit lost dus niets op en zo blijven wij diezelfde problemen houden, totdat deze fout herkent wordt dóór onszelf. Mocht deze fout ook in een ander zitten, is dit niet óns probleem, dit moet die persoon zelf veranderen. Weet dat 1 Positieve gedachte, weer goed maakt voor 100 negatieve gedachten.

Nu wij weten dat wijzelf verantwoordelijk zijn, voor onze eigen gedachten en daden die opgeslagen zijn in ons onderbewustzijn. Begrijpen wij misschien ook, dat wij niemand anders de schuld mogen geven van onze eigen terugkerende problemen. Want deze problemen komen voort uit onze eigen eerdere negatieve gedachten. We zijn altijd zelf schuldig voor alles wat wijzelf dóen of zéggen. Geef 'n ander nooit de schuld van jouw eigen problemen, zódat wij dit zelf niet meer hoeven te voelen. Dit afschuiven helpt ons écht niet. We sluiten dan onze ogen voor onze eigen tekortkomingen. Want met afschuiven, lopen wij steeds weg voor onze eigen verantwoording, om niet zelf naar onze eigen fouten en emoties te hoeven kijken. Vroeg of laat moeten wij toch naar onze eigen fouten kijken, want wij ontkomen daar echt niet aan, want daarom zijn wij hier op aarde.

Leer bewuster te kijken naar jezelf en accepteer je eigen fouten, niemand anders kan dit voor je doen. We kunnen ook iemand anders, maar ook onszelf vergeven voor wat er ooit is gebeurt, dit is heel positief en daarná kunnen wij die negatieve gedachten problemen er van losmaken. Weet nu dat Negatieve gedachten tégen ons werkt en dit gaat wel ongemerkt. Gedachten kunnen situaties creëren, goed of kwaad daar zijn wijzelf baas over. Wij zijn, wie wij dénken té zijn. We kunnen onze eigen hemel, maar ook onze eigen hel creëren. Problemen creëren wij vaak zelf en zitten tússen onze oren, dit zijn wél onze eigen negatieve gedachten die wijzelf veroorzaken en gecreëerd hebben. Gedachten kunnen voor ons bepalen hoe wij ons willen voelen.

Ook niet blijven denken, dat perse jouw gedachtegang de juiste zijn. Wij zijn hier op aarde om te leren en als wij vast blijven houden aan oude gedachten, dan blijven wij stilstaan. Probeer telkens weer ópen te staan voor vernieuwingen en deze blijven komen en die houden wij echt niet tegen. Iedereen heeft een vrije keus, niemand kan ons beïnvloeden of iets opdringen, als wij dit niet zelf willen.

Vertrouwen hebben, is innerlijke kracht, want echt geloven is het zéker weten. Liefde komt van binnen, leer daarom eerst van jezelf te houden, door trots te zijn op jezelf. Ook naar je fouten durven te kijken en die te begrijpen, daar kunnen wij dan ook weer heel trots op zijn, dit werkt heel positief.

Essentiële bij spiritualiteit is, dat niemand gelijk hoeft te hebben. Uiteindelijk zullen wij allemaal ontdekken dat er velen wegen naar de top leiden. Herken de waarheid in jezelf. Zijn er twijfels, ga dan zelf op onderzoek uit, zodat wij onze eigen waarheid leren kennen en wordt zo Meester over je eigen gedachten.

Er zijn grote verschillen tussen mensen die hun levenslessen ál geleerd hebben, dus dé spirituele ontwikkelende mensen, die nú gezond en gelukkig zijn.

Of diegene, die teveel in hun hoofd blijven zitten en problemen blijven houden. Deze laatste categorie mensen moeten nog veel leren en als er téveel negatieve gedachte problemen blijven. Kan "Regressie therapie" hierbij helpen, zoek dan wél hulp buiten jezelf, voor problemen waar je niet mee om kunt gaan. Deze therapeuten werken héél gericht met je, om jou te laten zien, waar de fout zit en zij kunnen je uitleggen waar dit probleem vandaan komt, zo kom je van je problemen af.

Blijf wel altijd positieve gedachten houden, alleen op die manier kun jij gelukkig worden. Dit is dan heel bewust en positief aan jezelf blijven werken.

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be