HOME | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

Predestinatie, Lotsbestemming.


Het woord predestinatie" komt van het Latijnse woord "Predestinatio", van "prae" betekent "voor" en "destinatio" betekent "besluit", dus voorbeschikking, van te voren bestemmen vanuit het Goddelijk oogpunt. De tijd geeft hierin aan een lineaire, progressieve beweging. Het op de juiste wijze aanwenden van de vrije wil en het met begrip uitdrukken ervan moet de uitwerking van het karma vereffenen en in goede banen leiden en dat wat we verkeerd doen of denken niet op te kunnen brengen, omzetten in een manifestatie van het goede.

We moeten leren "deel te nemen aan het leven omdat de tegenwoordige situatie die je meemaakt, en niet voor niets op je pad krijgt je de kans geeft met je vrije wil eraan te werken en het beste er uit te halen opdat het de kiem tot de verlossing in zich draagt. Daarom is het de vrije wil en de wil ten goede, die mettertijd het tegenwoordige conflict of moeilijkheidsgraad met je positieve kracht opbouwend tot een einde moet proberen te kunnen brengen. Met deze twee heeft de mens te maken, dus in eerste instantie met de eigen verantwoordelijkheid van mens tot mens en in tweede instantie met de juiste verhouding tot het goddelijk doel, zijn juiste oriëntering op de goddelijke goede wil en zijn correcte deelname aan de uitdrukking ervan. Door de uitvoering van deze uitdrukking zal men de "liefde" zien, en ook de betekenis van de vrije wi1 begrepen worden. "Vrijheid" in die zin dat het de erkenning is van de juiste menselijke verhoudingen, vrijwillig op zich genomen en gemotiveerd door een gevoel van verantwoordelijkheid, die als een beschermende muur dienst zal doen vanuit correcte interpretatie. Dit kan men leren door het juiste gebruik van het denkvermogen in meditatie en overdenking te gebruiken om te komen tot de juiste verhouding tussen ziel en persoonlijkheid te leren te gaan bereiken en dat als dit gebeurt, ook het licht en dus de "Liefde" in je gaat doorwerken.

De mens is vervuld van hoop en gebed en wens gedachten. Probeer verder te reiken, probeer je aan te zetten vanuit je "intentie" vanuit de Liefde. "Intentie" is hier de vastberadenheid, dat een situatie moet worden aangepakt met een positiviteit, met een wil het goede na te streven vanuit je bezieling, opdat je hart op de juiste wijze zal worden bewogen. Dan zul. je ook de energie ontvangen en zal deze energie de zodanige handeling helpen inluiden en ook tot uitdrukking mogen komen als dit gegeven is binnen het Goddelijk Plan. Dan is de goede wil op het stoffelijk gebied actief geworden, dus in expressie en tot een "tastbare daad" tot uitwerking gekomen. Ook al neemt de mens de verkeerde beslissing, dan is aan hem de opdracht om hieruit te leren dat er andere bedoelingen voor jou zijn weggelegd en leren dat je door het maken van fouten erkent dat het "goede" het beste is om dit de volgende keer door grotere inspanning wel mogelijk te laten worden vanuit een liefdevolle intentie met het "Licht".

Door duizenden toekomstbeelden is gebleken dat voor ieder mens zo'n reeks beelden of situaties bestaat. Er moet bij deze schepping in die allesomvattende sfeer een enorme "Intelligentie" aanwezig zijn, die alles in het bewustzijn uitdenkt, vasthoudt en projecteert. Indien wij voor de naam "Intelligentie" het woord "God" gebruiken komen wij tot de logische conclusie dat wij niet meer aan het bestaan van "God" behoeven te geloven, maar dat wij dit als een noodzakelijk vaststaand feit "weten". Er is dus en er was en er zal zijn: Een grote Almachtige kracht die wij "God" kunnen noemen, die allesomvattend is en alle dingen in het verleden, heden en toekomst in zich draagt, waardoor alle dingen kunnen geschieden. Er is een reeks van gebeurtenissen in de ruimte geprojecteerd waarin alles wat een mens kan en/of moet, beleven gedrukt staat. De vormen die ontstaan zijn door de samenwerking van dat geestelijke idee en de menselijke uitvoering in het heden en worden in het verleden achtergelaten. Met de geboorte begint het tandwiel raakpunt te nemen in die band, waarna de toekomst dus het bestaande idee in het raakpunt vorm aanneemt in de aardse wereld. De mens kan met de vrije wil de manier waarop hij reageert beïnvloeding uitoefenen in de projectie die achtergelaten wordt. Dus het uitgekristalliseerde heden uit de toekomst wordt verleden. Dit geldt voor alles om ons heen en voor iedereen. Indien men een reeks van gebeurtenissen een tijdsbaan noemt, kan nooit een tijdsbaan behoren bij een mens. Als dit zo was, zou de mens deze tijdsbaan moeten beleven en de gebeurtenissen moeten ondergaan zonder over een vrije wil te beschikken.

Door je vrije wil kun je ook een andere tijdsbaan kiezen, men kan deze tijdsbanen onderverdelen in hoofd tijdsbanen en zijtijds banen. Bijvoorbeeld een ontmoeting met een man of een vrouw kan in beide banen vast liggen, zodat dit een hoofd tijdsbaan moet zijn, die niet door de vrije wi1 beïnvloed kan worden. Terwijl de manier waarop hij bij haar zal komen, zijn zijbaan betreft en die heeft wel met de vrije wil te maken. Dus de invulling betreft de zij tijdsbaan. De mens heeft dus wel een vaste tijdsbaan, met knooppunten die zullen gebeuren buiten de vrije wil om, maar de manier waarop hij deze knooppunten zal bereiken ligt geheel aan hem zelf en heeft met de vrije wil te maken. Er moeten zich dus een X-aantal tijdsbanen in de sfeer bevinden die zich in de tijd zullen afdrukken in de aardse vorm. Deze tijdsbanen hebben een zelfstandige vorm en een zelfstandig bestaan.

leder mens spint aan zijn eigen lot, hij moet door de knooppunten heen en moet dit zelf van binnen proberen te voelen hoe hij door deze hoofd tijdsbanen zo positief mogelijk met invulling van deze zij tijdsbanen kan doorkomen. Bewust worden dat wat je meemaakt van belang is voor je evolutie zal je helpen te komen tot het doel wat voor je is weggelegd.Terug naar spiritualiteit Top van document

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be