HOME | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Ziektebeelden van A tot Z

 Achterdocht
 Afgunst
 Afgemat
 Angst (bekende oorzaak)
 Angs (vage)
 Autoritair
 Beïnvloedbaar
 Bemoederen (graag)
 Berusting (passief)
 Besluiteloosheid
 Bewusteloosheid
 Bezorgdheid (om zichzelf)
 Bezorgdheid (om anderen)
 Concentratie (gebrek aan)
 Discussies (in gedachten)
 Dromerigheid
 Eenzaamheid
 Egocentrisch
 Faalangst
 Flexibel (weinig)
 Geestdrift te grote
 Geestelijke kwelling
 Geheime zorgen
 Gekwetst (snel)
 Gereserveerdheid
 Gespannenheid (uiterste)
 Gewillige dienaren
 Goede, oude tijd
 Haat
 Hebzucht
 Heimwee
 Herhalen van fouten
 Hopeloosheid
 Idee-fixe
 Individualiteit (slecht ontwikkeld)
 Jaloersheid
 Kritisch
 Leegte (innerlijke)
 Lusteloosheid
 Malende gedachten
 Martelaarschap voor eigen
 ideaal
 Moedeloosheid
 Nachtmerrie
 Neerslachtigheid
 Neerslachtigheid (diepe)
 Niet leren van ondervinding
 Noodgevallen
 Onachtzaamheid
 Onbeheerstheid
 Onbeholpen
 Ongeduld
 Ongeloof
 Ongerustheid
 Ongewenste gedachten
 Onophoudelijke inspanning
 Onoplettendheid
 Onstandvastigheid
 Ontevredenheid
 Ontmoediging
 
-Hulst, Wilg
-Hulst, Wilg
-Haagbeuk, Olijf
-Maskerbloem
-Ratelpopulier
-Wijnstok
-Loodkruid
-Cichorei
-Hondsroos
-Hardbloem
-Bosrank
-Struikheide
-Rode kastanje
-Loodkruid
-Paardekastanje
-Bosrank
-Remedies groep IV
-Struikheide
-Lariks
-Bronwater
-IJzerhard
-Agrimonie
-Agrimonie
-Cichorei
-Waterviolet
-IJzerhard
-Duizendguldenkruid
-Kamperfoelie
-Hulst
-Cichorei
-Kamperfoelie
-Kastanjeknop
-Gaspeldoorn
-Appel
-Duizendguldenkruid
-Hulst
-Cichorei
-Olijf
-Hondsroos
-Paardekastanje
-Bronwater

-Gaspeldoorn
-Zonneroosje
-Gentiaan
-Herik
-Kastanjeknop
-1e hulp Remedie
-Kastanjeknop
-Kersepruim
-Kastanjeknop
-Reuzebalsemien
-Gentiaan
-Ratelpopulier
-Paardekastanje
-Eik
-Bosrank
-Hardbloem
-Dravik
-Gentiaan
 Onverdraagzaamheid
 Onzekerheid
 Oordeel vellen (snel)
 Overbelasting (tijdelijk)
 Overbezorgdheid (angstige)
 Overgevoeligheid(denkbeelden)
 Overspanning
 Paniek
 Prikkelbaarheid
 Reinigend
 Schijnbaar opgewekt zijn
 Schok
 Schok (geestelijk)
 Schrik
 Schuldgevoelens
 Somberheid
 Stilstaan bij verleden
 Talmen, uitstellen
 Tekort schieten (gevoel)
 Terugval (in ontw. bij ziekte)
 Tolerantie (weinig, geen)
 Trauma
 Trots
 Twijfel
 Twijfel aan eigen intuïtie
 Twijfel aan eigen kunnen
 Uitputting(algehele)
 Uitputting(geestelijke)
 Uitputting (tijdelijk)
 Uitputting (chronisch)
 Verandering (moeite met)
  Veranderlijk
 Verbittering
 Verbreken (oude banden)
 Verdriet (ontroostbaar)
 Verleden (loslaten)
 Verlegenheid
 Verloren vertrouwen
 Vermoeidheid, matigheid
 Vermoeidheid (algehele)
 Verstand verliezen (vrees)
 Vertwijfeling
 Voorgevoelens
 Vrees(uiterste)
 Wanhoop(volslagen)
 Wanhoop
 Wantrouwen(anderen)
 Wilskracht(gebrek aan)
 Wisselende stemmingen
 Wraakzuchtig
 Wrok
 Zelfbeteugeling
 Zelfkritiek
 Zelfmedelijden
 Zelfverloochening
 Zelfvertrouwen (gebrek aan)
 Zelfverwijt
 Zenuwachtigheid
 Zwaarmoedigheid
-Beuk
-Lariks
-Beuk
-Iep
-Rode kastanje
-Remedies groep V
-IJzerhard
-1e hulp Remedie
-Reuzenbalsemien
-Appel
-Agrimonie
-1e hulp Remedie
-Vogelmelk
-Zonneroosje
-Den
-Herik
-Kamperfoelie
-Haagbeuk
-Iep
-Gentiaan
-Wijnstok
-Vogelmelk
-Waterviolet
-Gentiaan
-Loodkruid
-Lariks
-Olijf
-Haagbeuk
-Iep
-Eik
-Walnoot
-Loodkruid
-Wilg
-Walnoot
-Vogelmelk
-Kamperfoelie
-Maskerbloem
-Gaspeldoorn
-Hondsroos
-Olijf
-Kerspruim
-Kerspruim
-Ratelpopulier
-Zonneroosje
-Tamme kastanje
-Gaspeldoorn
-Hulst
-Duizendguldenkruid
-Hardbloem
-Hulst
-Wilg
-Bronwater
-Appel
-Cichorei
-Bronwater
-Loodkruid
-Den
-Maskerbloem
-Herik
Copyright Symbolic Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be