HOME | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

Je energie verliezen


Veel mensen die heldervoelend zijn, hebben de ervaring dat ze in contact met anderen hun ENERGIE VERLIEZEN. In contacten met andere mensen worden ze moe, ze voelen zich ziek, ze raken uitgeput, ze hebben het gevoel leeggezogen te zijn en soms lijkt het alsof de ander er met hun energie vandoor is gegaan. Sommigen voelen dit tijdens de ontmoeting al gebeuren, anderen worden zich hun vermoeidheid pas gewaar als het contact voorbij is.


Energieën


Tijdens een ontmoeting worden wederzijds aansluitingen gemaakt op allerlei energieën:


1. De energieën waar jij zelf mee in verbinding staat.

  • De energieën die op dat moment jouw algehele psychische, emotionele en lichamelijke gesteldheid bepalen.
  • De energieën van waaruit jij tijdens de ontmoeting denkt, voelt en praat.

2. De energieën waar de ander mee in verbinding staat.

  • De energieëndie op dat moment de algehele psychische, emotionele en lichamelijke gesteldheid van de ander bepalen.
  • De energieën van waaruit de ander tijdens de ontmoeting denkt, voelt en praat.


3. De energieën die binnenkomen naar aanleiding van het gespreksonderwerp.

  • De energieën die verbonden zijn aan de situatie of de persoon waar je over praat.

  • De energieën die wederzijds worden opgeroepen via het denken, voelen en praten over het onderwerp van gesprek.Verder:

  • De energieën die 'hangen' op de plaats waar je elkaar ontmoet.
  • De energieën die naar aanleiding hiervan op jouw gedachten/gevoel aansluiten.

  • De energieën die te maken hebben met het kosmisch proces van de aarde.

  • De gevolgen die deze energieën hebben op jouw denken, voelen en handelen.


Aan alles op aarde zijn energieën verbonden, zo zijn ook aan elk mens energieën verbonden. Ieder mens ontvangt energieën en zendt energieën uit. Aan alles waar je aan denkt, wat je voelt en waar je over praat zijn energieën verbonden en worden energieën in werking gezet. Gedachten zijn energie, gedachten trekken energieën aan en energieën sturen gedachten aan.

Top van document

De spiraal

Zodra je met iemand in contact treedt, ontvang je via je gedachten en/of je gevoel de energieën waar deze persoon mee in verbinding staat. Naar aanleiding van de energieën die via deze persoon in jouw systeem binnenkomen, worden er bij jouzelf gedachten in werking gezet. Via deze gedachten sluiten zich bij jou nieuwe energieën aan en via jouw denken, voelen en praten zend jij deze energieën uit. De ander zet naar aanleiding van de energieën die hij/zij via jou ontvangt, middels zijn/haar eigen gedachten en/of gevoel weer nieuwe energieën in werking, die jij vervolgens weer ontvangt. Daarop komen via jouw denken en voelen weer nieuwe energieën bij jou binnen die jij vervolgens weer uitzendt naar de ander, etc, etc. De energieën die verbonden zijn aan het gespreksonderwerp zelf, plus de energieën die door het denken en praten over dit onderwerp wederzijds geactiveerd worden, komen ook bij je binnen. De energieën die hangen op de plaats waar je bent, evenals de energieën die te maken hebben met het kosmisch proces van de aarde, kunnen ook jouw denken en voelen beïnvloeden. Als er veel negatieve energieën zijn, voelt alles veel zwaarder en daardoor sluiten zich ook weer gemakkelijker negatieve energieën op jouw denken en voelen aan. Zo loop je vol met energieën die via jouzelf, via de ander, via het gespreksonderwerp, via de plaats waar je bent of vanuit de sferen in jouw systeem binnenkomen. Het gevolg is dat je je ziek, moe of uitgeput gaat voelen.

Onderscheid

Het gaat er nu om, dat je in contact met andere mensen je bewust wordt van alles wat je denkt en voelt, ofwel, dat je je bewust wordt van de energieën die je ontvangt. Dat je leert onderscheiden waar deze energieën vandaan komen (komen ze via jouzelf binnen, via de ander, via het gespreksonderwerp, hangen ze in de omgeving waar je bent of in de sferen). Dat je leert onderscheiden of deze energieën positief of negatief zijn en dat je gaat begrijpen wat ze betekenen. Dan kun je alles wat negatief is via jouw gedachten wegsturen naar het Licht. Hoe meer je je bewust bent van wat er via jouw gedachten en gevoel aan energieën binnenkomt, hoe meer kracht je krijgt om het negatieve weg te sturen. Ook zet je dan geen nieuwe negatieve energieën meer in werking en doordat jij de negatieve energieën opruimt via jouw systeem, loop jij niet meer vol.

Top van document

Je Hoofd

Als jij je niet bewust bent van al die energieën die tijdens een contact binnenkomen in jouw systeem en als jij deze energieën niet wegstuurt, dan ga je in je HOOFD zitten. Je luistert, denkt en praat vanuit jouw HOOFD, je voelt alleen je Hoofd. Door keer op keer tegen jezelf te zeggen: STOP, wat gebeurt hier nu eigenlijk?, ga je in je EIGEN gedachten zitten en kun je neutraal naar de situatie kijken. Op het moment dat jij neutraal denkt en met je gevoel in je HART gaat zitten, kun jij de zuivere, positieve informatie ontvangen vanuit je HART, waardoor jij gaat begrijpen wat gaande is. Vervolgens kun je via je eigen gedachten de betreffende negatieve energieën terugsturen naar het Licht.

Je Hart

De kunst is nu om in het contact met mensen steeds weer met je gevoel in je HART te gaan zitten. Via je Hart komt de zuivere informatie binnen die zich omzet in gedachten en gevoel. Hoe meer jij in contact kunt blijven met je Hart, hoe minder jij volloopt met negatieve energieën. Want dan zul jij je er steeds vaker en steeds sneller van bewust zijn wanneer negatieve energieën zich op jou aansluiten en doordat jij je hiervan bewust bent, kun je het ook wegsturen. De positieve, zuivere informatie vanuit het Hogere komt binnen via je Hart. Als je alleen denkt vanuit je Hoofd, dan kun je deze informatie niet ontvangen. Daarom is het belangrijk dat je steeds weer verbinding maakt met je Hart en dat je weet welke gedachten vanuit je Hart afkomstig zijn. Je verliest je energie als je in relatie met anderen het contact met jezelf (je Hart) verliest.

Top van document

Je eigen stuk

Ook jouw eigen gedachtepatronen kunnen invloed hebben op het verliezen van je energie. Zo kan het voorkomen dat je tijdens een gesprek met een ander ongemerkt het contact met jezelf totaal verliest en betreft denken en voelen helemaal bij de ander zit. Jouw systeem loopt echter vol, al heb je dat op dat moment misschien niet in de gaten. De oorzaak kan zijn dat je in contact met mensen je onbewust heel erg JE BEST DOET. Je wilt goed luisteren, de ander goed begrijpen en het juiste zeggen. Je wilt het allemaal zo goed mogelijk doen, je wilt geen fouten maken, je levert een uiterste inspanning. Het is dan belangrijk om jezelf af te vragen waarom je zo je best doet. Bijvoorbeeld, voel je je onzeker, voel je je minder als die ander, ben je bang voor die ander, wil je heel graag dat die ander jou aardig vindt of jou begrijpt? Vraag jezelf af wat de ander uitzendt en wat je zelf denkt en stuur de negatieve energieën weg. Het kan zijn dat je je heel VERANTWOORDELIJK voelt voor de gang van zaken tijdens het contact. Bijvoorbeeld, je voelt je verantwoordelijk voor hoe de ander zich voelt, of alles wel prettig en gezellig verloopt, of alles wel goed geregeld is. Dit kost heel veel energie.
Als jij dan van alles gaat voelen (energie), waarop jij gaat denken dat die ander het niet naar zijn zin heeft, bestaat de kans dat jij nog harder je best gaat doen. Jouw eigen intenties, motivaties, overtuigingen, etc. betreffende het contact met de ander kunnen ervoor zorgen dat je onbewust veel energie verliest. Daarom is het belangrijk dat je ook jouw EIGEN GEDACHTENPATRONEN onderzoekt en neutraliseert.

Bron: Heldervoelendheid


Top van document
Energiën onderscheiden

Heldervoelen wil o.a. zeggen dat je weet waar je gedachten en gevoelens vandaan komen en wat ze betekenen.

Gedachten en gevoelens zijn energieën.
Gedachten trekken gevoelens aan en gevoelens sturen gedachten aan.


Gedachten en/of gevoelens worden geactiveerd via de patronen die wij gecreëerd hebben naar aanleiding van onze ervaringen. Daarnaast worden er rechtstreeks vanuit de sferen gedachten en/of gevoelens bij ons naar binnen gebracht. Ook pikken wij gedachten en/of gevoelens op van de mensen met wie wij omgaan. Verder komen er gedachten en/of gevoelens bij ons binnen die hangen in de omgeving waar wij ons bevinden. Ook ontvangen wij gedachten en/of gevoelens via gespreksonderwerpen, de media, dieren, voorwerpen, etc. etc.
Deze gedachten en gevoelens kunnen zowel positief als negatief zijn.
Vervolgens hebben we onze eigen gedachten: de gedachten vanuit onze Geest. Deze zijn neutraal. Het gevoel en de gedachten via ons Hart komen vanuit het Hogere en zijn neutraal en positief.

Leerproces

Om vanuit de gedachten en het gevoel via je Hart te kunnen leven is het noodzakelijk dat je bovengenoemde energieën leert onderscheiden en het negatieve wegstuurt. Je kunt dit onderscheid niet alleen maar leren via cursussen, workshops, of door er over te lezen.
Het leerproces is jouw gewone dagelijkse leven. Alleen via de situaties in jouw dagelijkse leven kom je alle energieën tegen waar jij op aangesloten bent. Het vraagt dat je telkens weer je gedachten en je gevoelens onderzoekt. Dit doe je door steeds opnieuw bewust met je aandacht/gevoel in je Hart te gaan zitten en met je eigen gedachten te zeggen: "STOP, wat gebeurt hier nu eigenlijk?" Het is belangrijk dat je consequent alle negatieve energieën wegstuurt naar het Licht en om positieve energieën vraagt vanuit het Hogere. Het kost oefening en tijd, er is DISCIPLINE voor nodig om dit onder de knie te krijgen.

Alleen

Het is een klus die je zelf moet klaren, niemand anders kan dit voor jou doen. Het is geen gemakkelijke opgave. Het kan niet zonder pijn en verdriet want je moet alles doorleven.
Anders word jij niet bewust en daar gaat het juist om. De negatieve energieën mogen weg op het moment dat jij snapt wat er aan de hand is. Als jij alle situaties hebt doorleefd waarin bepaalde energieën aansluiting op jou kunnen maken en daar bewust in bent geworden, dan pas zullen de betreffende patronen en aansluitingen veranderen.
Het is een weg die je in principe alleen bewandelt. Ieder mens is uniek en ieder systeem is anders. Anderen kunnen je op weg helpen, ze kunnen je steunen, ze kunnen je helpen om hele zware energieën weg te sturen als jou dat alleen niet lukt en ze kunnen je vanuit hun eigen ervaringen iets aanreiken waardoor er bij jou weer iets helder wordt. Maar jij moet zelf jouw eigen systeem gaan begrijpen. Dit kan alleen vanuit jouw eigen bewustwording die tot stand komt via jouw eigen ervaringen.

Top van document

Ervaring

Volg altijd je eigen gevoel. We hebben onze fouten nodig om van te leren.
Of je gevoel juist is bewijst zich in het aardse. Als achteraf blijkt dat je door het negatieve bent misleid in je gevoel, dan heb je weer een stukje inzicht betreft waar jij door het negatieve op gemanipuleerd kunt worden. Daarom is het belangrijk dat je steeds stilstaat bij jouw ervaringen en dat je die checkt met jouw eigen gevoelens en gedachten.
Als jij jouw gevoel met een ander checkt, dan is het belangrijk dat je je realiseert dat er bij die ander ook sprake kan zijn van een eigen inkleuring. Dit kun je voelen.

Je Hart

Er is verschil voelbaar tussen het denken en voelen vanuit je Hart en het denken en voelen vanuit je Hoofd. Je kunt dit verschil lichamelijk waarnemen. Bijvoorbeeld, als je in je Hoofd zit kun je een spanning voelen in of op je Hoofd, je ademhaling kan snel en oppervlakkig zijn en je voelt alleen je Hoofd. Als je in je Hart zit voelt je borstkas "open", je ademt diep en rustig en je voelt je hele lichaam. Hoe meer ervaringen je krijgt, hoe beter je hier onderscheid in kunt maken.
De informatie vanuit het Hogere via je Hart ontvangen is niet hetzelfde als wat in de volksmond meestal bedoeld wordt met je hart volgen. Je hart volgen krijgt vaak de betekenis dat jij doet of probeert te bereiken wat jij zelf heel graag wilt. Dit gaat gepaard met emoties zoals houden van, trots, verlangen, begeerte, etc. Deze emoties voel je o.a. in je borstkas.
De informatie vanuit het Hogere is neutraal, zij gaat niet gepaard met een emotie en kan iets heel anders inhouden dan wat jij heel graag wilt.
Je kunt ook zelf bewust positieve gedachten in je Hoofd brengen (affirmeren). Dit beklijft alleen wanneer je ook met je gevoel in je Hart gaat zitten en de negatieve energieën hebt weggestuurd en als alles in overeenstemming is met het Hogere.

Leven

Het leren onderscheiden van de energieën die jij ontvangt via jouw systeem, is een proces dat tijd kost. We kunnen vele energieën ontvangen en we moeten ons van alle aspecten bewust worden voordat we controle krijgen over de negatieve energieën waar wij op aangesloten zijn.
Het leven zelf brengt ons in de situaties waarin wij bewust moeten worden, we hoeven dat niet zelf op te zoeken.
Het is belangrijk dat we proberen gewoon te leven en zoveel mogelijk te genieten.


Terug naar Spiritualiteit Top van document

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be